Σκληροί δίσκοι
SATA, NVMe, PCI ή M.2;
· ☕ 2 λεπτά · 🛁 Μανούσος
Τι είναι όλα αυτά; Το jumper για να επιλέξω ανάμεσα σε master/slave που είναι;

SSD ή HDD;
· ☕ 1 λεπτά · 🛁 Μανούσος
Υπάρχει λόγος να αντικαταστήσω το σκληρό μου δίσκο με SSD;

Εσωτερικό δίσκο 2.5" ή 3.5";
· ☕ 2 λεπτά · 🛁 Μανούσος
Αναζητώ νέο εσωτερικό δίσκο για τον υπολογιστή μου αλλά δεν ξέρω τί να επιλέξω.

Εξωτερικό δίσκο 2.5" ή 3.5";
· ☕ 3 λεπτά · 🛁 Μανούσος
Χρειάζομαι εξωτερικό δίσκο αλλά δεν ξέρω ποιό από τα δύο μεγέθη να επιλέξω.