Αυτή η σελίδα εμφανίζεται καλύτερα όταν η JavaScript είναι ενεργοποιημένη

Εσωτερικό δίσκο 2.5" ή 3.5";

 ·   ·  ☕ 2 λεπτά  ·  ✍️ Μανούσος
Οι παρακάτω απαντήσεις είναι αυτές που συχνά δίνω σε ερωτήματα φίλων και στην πλειοψηφία τους αφορούν οικιακούς χρήστες και προϊόντα που προορίζονται για οικιακή χρήση. Παρόλο που βασίζονται σε επαγγελματική εμπειρία και ενήμερη πληροφόρηση, δεν παύουν να αποτελούν προσωπική άποψη.

Τοποθέτηση

Αρχικά θα πρέπει να εξετάσουμε αν η συσκευή στην οποία θα τοποθετηθεί ο δίσκος, διαθέτει θέση που να μπορεί να δεχτεί δίσκο 3.5”.

Για παράδειγμα οι πλειοψηφία των φορητών υπολογιστών, μπορούν να δεχτούν μόνο 2.5” και οι πιο σύγχρονοι από δ’ αύτους έχουν περιορισμό και στο ύψος! Σε τέτοιες περιπτώσεις αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δίσκο 2.5”.

Κόστος και κατανάλωση

Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα στα δύο μεγέθη, οι 3.5” έχουν χαμηλότερο κόστος αγοράς και διατίθενται και με αρκετά μεγάλη χωρητικότητα.

Οι 2.5” συνήθως καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και είναι ανθεκτικότεροι στους κραδασμούς.

Επιδόσεις και αναβάθμιση

Οι επιδόσεις των κοινών δίσκων με κινητά μέρη ποικίλλουν ανάλογα τον κατασκευαστή, τη γενιά, τη χωρητικότητα, την αγορά και τη χρήση για την οποία προορίζονται. Σίγουρα όμως δεν προσεγγίζουν την ταχύτητα των δίσκων SSD, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν κατά δέκα φορές την απόδοση ενός συμβατικού.

Αν αποσκοπούμε στην αύξηση των επιδόσεων του συστήματός μας, τότε η λύση είναι ένας δίσκος SSD οι οποίοι δε διατίθενται σε μέγεθος μεγαλύτερο από 2.5”.

2.5” σε θέση 3.5”

Υπάρχουν προσαρμογείς στο εμπόριο που επιτρέπουν την τοποθέτηση μέχρι και δύο δίσκων 2.5” στη θέση ενός 3.5”.

Κοινοποίηση σε
Υποστηρίξτε τον συγγραφέα μέσω