Αυτή η σελίδα εμφανίζεται καλύτερα όταν η JavaScript είναι ενεργοποιημένη

Τί είναι το MIME;

 ·  ☕ 1 λεπτά

Παλιά τεχνολογία και μεταγενέστερες προσθήκες

Όταν εφευρέθηκαν τα e-mail, οι δημιουργοί τους δεν είχαν κύρια έγνοια τους τα συνημμένα. Η ανάγκη ήταν απλό κείμενο και μόνο λατινικούς χαρακτήρες (ASCII).

Όταν κάποια στιγμή υπήρξε ανάγκη για συνημμένα και εκτενέστερα αλφάβητα, εφευρέθηκε το MIME που επεκτείνει τα email και ο πιό συνήθης τρόπος που το κάνει είναι η κωδικοποίηση base64 που αναπαριστά τα δεδομένα με χαρακτήρες κειμένου.

Γιαυτό μεγαλώνει και το μέγεθος του e-mail αφού πολλές φορές για 1 byte απαιτούνται 2 χαρακτήρες.

Παραπομπές

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα και τις τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο δείτε τα παρακάτω λήμματα στη Ελληνική Wikipedia.

Κοινοποίηση σε
Υποστηρίξτε τον συγγραφέα μέσω